کوچینگ سازمانی - خانه کوچینگ

ثبت نام آنلاین در دوره کوچینگ سازمانی

کوچینگ چیست؟ چرا کوچینگ سازمانی؟

کوچینگ به روشی از آموزش، مشاوره یا آموزش به یک فرد یا یک گروه اشاره دارد که آنها چگونه مهارت هایی را برای افزایش بهره وری خود یا غلبه بر یک مشکل عملکردی، توسعه دهند. روش ها و مدل های کوچینگ عموماً شامل مشاهده دقیق، مسئولیت پذیری و بازخورد در مورد پیشرفت و عملکرد است. یکی از بهترین مدل های کوچ مربوط به کوچینگ سازمانی میباشد. کوچینگ سازمانی یک رویکرد حرفه‌ای است که در بسیاری از سازمان‌ها برای توسعه و پیشرفت فردی و سازمانی استفاده می‌شود. در کوچینگ سازمانی، کوچ به عنوان یک همکار مستقل و متخصص، افراد و تیم‌ها را در رسیدن به اهداف و بهبود عملکردشان همراهی می‌کند. تعریف کوچینگ سازمانی ممکن است متفاوت باشد، اما در کل، آن به مجموعه‌ای از روش‌ها و فنون هدفمند و ساختاری برای کمک به افراد در شناسایی و تحقق هدف‌های شخصی و حرفه‌ای خود و همچنین بهبود عملکرد و افزایش کارآمدی در سازمان می‌پردازد.

کوچینگ به روشی از آموزش، مشاوره یا آموزش به یک فرد یا یک گروه اشاره دارد که آنها چگونه مهارت هایی را برای افزایش بهره وری خود یا غلبه بر یک مشکل عملکردی، توسعه دهند. روش ها و مدل های کوچینگ عموماً شامل مشاهده دقیق، مسئولیت پذیری و بازخورد در مورد پیشرفت و عملکرد است. یکی از بهترین مدل های کوچ مربوط به کوچینگ سازمانی میباشد. کوچینگ سازمانی یک رویکرد حرفه‌ای است که در بسیاری از سازمان‌ها برای توسعه و پیشرفت فردی و سازمانی استفاده می‌شود. در کوچینگ سازمانی، کوچ به عنوان یک همکار مستقل و متخصص، افراد و تیم‌ها را در رسیدن به اهداف و بهبود عملکردشان همراهی می‌کند. تعریف کوچینگ سازمانی ممکن است متفاوت باشد، اما در کل، آن به مجموعه‌ای از روش‌ها و فنون هدفمند و ساختاری برای کمک به افراد در شناسایی و تحقق هدف‌های شخصی و حرفه‌ای خود و همچنین بهبود عملکرد و افزایش کارآمدی در سازمان می‌پردازد.

اهداف کوچینگ سازمانی چیست؟

در فرآیند کوچینگ سازمانی، اهداف مهمی مدنظر قرار می‌گیرند که بهبود کارکنان و سازمان را تضمین می‌کنند. اهم اهداف کوچینگ سازمانی عبارتند از:

کوچینگ سازمانی با ارتقاء عملکرد کارکنان به ویژه در حوزه‌هایی که نیاز به توسعه دارند، اثربخشی سازمان را افزایش می‌دهد. کارکنانی که با استفاده از کوچینگ سازمانی توانمندی‌های خود را بهبود می‌بخشند، در انجام وظایف خود مؤثرتر عمل کرده و نقش موثری در رشد و پیشرفت سازمان‌ها ایفا می‌کنند.

کوچینگ سازمانی با ارتقاء عملکرد کارکنان به ویژه در حوزه‌هایی که نیاز به توسعه دارند، اثربخشی سازمان را افزایش می‌دهد. کارکنانی که با استفاده از کوچینگ سازمانی توانمندی‌های خود را بهبود می‌بخشند، در انجام وظایف خود مؤثرتر عمل کرده و نقش موثری در رشد و پیشرفت سازمان‌ها ایفا می‌کنند.

یکی از اهمیت‌های کوچینگ سازمانی، توسعه مهارت‌ها و بهبود دانش کارکنان است. با ارتقاء مهارت‌ها و به‌روزرسانی دانش کارکنان، آنها قادر خواهند بود تا با چالش‌های جدید روبرو شوند و نقشی مؤثر در تحقق اهداف سازمانی ایفا کنند.

یکی از اهمیت‌های کوچینگ سازمانی، توسعه مهارت‌ها و بهبود دانش کارکنان است. با ارتقاء مهارت‌ها و به‌روزرسانی دانش کارکنان، آنها قادر خواهند بود تا با چالش‌های جدید روبرو شوند و نقشی مؤثر در تحقق اهداف سازمانی ایفا کنند.

کوچینگ سازمانی به کارکنان انگیزه و اشتیاق لازم را برای انجام وظایفشان می‌دهد. این انگیزه و اشتیاق باعث می‌شود که کارکنان با انگیزه‌تر و با انگیزه‌های مثبت‌تر به کار خود بپردازند و از انجام وظایفشان لذت ببرند.

کوچینگ سازمانی به کارکنان انگیزه و اشتیاق لازم را برای انجام وظایفشان می‌دهد. این انگیزه و اشتیاق باعث می‌شود که کارکنان با انگیزه‌تر و با انگیزه‌های مثبت‌تر به کار خود بپردازند و از انجام وظایفشان لذت ببرند.

ضرورت های کوچینگ سازمانی

کوچینگ سازمانی به افراد کمک می‌کند تا ظرفیت‌ها و مهارت‌های خود را شناسایی و توسعه دهند. این رویکرد افراد را در پیدا کردن پتانسیل خود، ارتقا دادن مهارت‌ها، بهبود رفتارهای فردی و تحقق اهداف شخصی و حرفه‌ای همراهی می‌کند.

کوچینگ سازمانی به افراد کمک می‌کند تا ظرفیت‌ها و مهارت‌های خود را شناسایی و توسعه دهند. این رویکرد افراد را در پیدا کردن پتانسیل خود، ارتقا دادن مهارت‌ها، بهبود رفتارهای فردی و تحقق اهداف شخصی و حرفه‌ای همراهی می‌کند.

کوچینگ سازمانی می‌تواند به سازمان کمک کند تا عملکرد خود را بهبود بخشد. با توجه به همکاری با کوچ، سازمان می‌تواند به رشد و توسعه مستدام بپردازد، عملکرد افراد را بهبود بخشد، روش‌ها و فرآیندهای بهتری را ایجاد کند و بهبودهای سازمانی را پیاده سازی کند.

کوچینگ سازمانی می‌تواند به سازمان کمک کند تا عملکرد خود را بهبود بخشد. با توجه به همکاری با کوچ، سازمان می‌تواند به رشد و توسعه مستدام بپردازد، عملکرد افراد را بهبود بخشد، روش‌ها و فرآیندهای بهتری را ایجاد کند و بهبودهای سازمانی را پیاده سازی کند.

کوچینگ سازمانی به رهبران کمک می‌کند تا مهارت‌های رهبری خود را تقویت کنند و در نقش وظیفه‌ای خود بهتر عمل کنند. با همکاری با کوچ، رهبران می‌توانند در مدیریت خودبینی، ارتقای مهارت‌های رهبری، حل مسائل پیچیده و ساختن تیم‌های مؤثر توانمند شوند.

کوچینگ سازمانی به رهبران کمک می‌کند تا مهارت‌های رهبری خود را تقویت کنند و در نقش وظیفه‌ای خود بهتر عمل کنند. با همکاری با کوچ، رهبران می‌توانند در مدیریت خودبینی، ارتقای مهارت‌های رهبری، حل مسائل پیچیده و ساختن تیم‌های مؤثر توانمند شوند.

در مواجهه با تغییرات سازمانی، کوچینگ سازمانی می‌تواند فرآیند تغییر را تسهیل کند. با همکاری با کوچ، افراد قادر خواهند بود به طور مؤثر با تغییر سازمانی سازگار شوند، ترس از تغییر را کاهش دهند و مهارت‌های لازم برای مدیریت تغییر را بیاموزند.

در مواجهه با تغییرات سازمانی، کوچینگ سازمانی می‌تواند فرآیند تغییر را تسهیل کند. با همکاری با کوچ، افراد قادر خواهند بود به طور مؤثر با تغییر سازمانی سازگار شوند، ترس از تغییر را کاهش دهند و مهارت‌های لازم برای مدیریت تغییر را بیاموزند.

کوچینگ سازمانی بهبود روابط بین افراد را تسهیل می‌کند. با کمک کوچ، افراد می‌توانند مهارت‌های ارتباطی خود را بهبود بخشیده و بهترین راهکارهای برای حل مشکلات و ایجاد همکاری و تعامل مؤثر را یاد بگیرند.

کوچینگ سازمانی بهبود روابط بین افراد را تسهیل می‌کند. با کمک کوچ، افراد می‌توانند مهارت‌های ارتباطی خود را بهبود بخشیده و بهترین راهکارهای برای حل مشکلات و ایجاد همکاری و تعامل مؤثر را یاد بگیرند.

مزایا کوچینگ سازمانی چیست؟

کوچینگ سازمانی بسیاری از مزایای مهمی برای سازمان‌ها به همراه دارد که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

با اجرای کوچینگ سازمانی، فرهنگ سازمانی بهبود می‌یابد. کوچینگ سازمانی باعث می‌شود که کارکنان به ارتقاء مهارت‌های خود علاقه‌مند شوند و بتوانند به صورت مداوم در حال یادگیری و پیشرفت باشند.

با اجرای کوچینگ سازمانی، فرهنگ سازمانی بهبود می‌یابد. کوچینگ سازمانی باعث می‌شود که کارکنان به ارتقاء مهارت‌های خود علاقه‌مند شوند و بتوانند به صورت مداوم در حال یادگیری و پیشرفت باشند.

کوچینگ سازمانی با ارتقاء عملکرد کارکنان و توسعه مهارت‌های آنها، رضایتمندی کارکنان را افزایش می‌دهد. افرادی که احساس پیشرفت و توانمندی در کار خود دارند، با احساس رضایت و انگیزه بیشتر به کار خود ادامه می‌دهند و نتیجه‌گیری مثبت‌تری را در محیط کاری تجربه می‌کنند.

کوچینگ سازمانی با ارتقاء عملکرد کارکنان و توسعه مهارت‌های آنها، رضایتمندی کارکنان را افزایش می‌دهد. افرادی که احساس پیشرفت و توانمندی در کار خود دارند، با احساس رضایت و انگیزه بیشتر به کار خود ادامه می‌دهند و نتیجه‌گیری مثبت‌تری را در محیط کاری تجربه می‌کنند.

با توجه به اینکه کارکنان با کمک کوچینگ سازمانی مهارت‌ها و توانایی‌های خود را بهبود می‌بخشند، عملکرد سازمانی به طور کلی نیز بهبود می‌یابد. افرادی که در انجام وظایفشان موفق‌تر هستند، به بهبود کارایی و بهره‌وری سازمان کمک می‌کنند.

با توجه به اینکه کارکنان با کمک کوچینگ سازمانی مهارت‌ها و توانایی‌های خود را بهبود می‌بخشند، عملکرد سازمانی به طور کلی نیز بهبود می‌یابد. افرادی که در انجام وظایفشان موفق‌تر هستند، به بهبود کارایی و بهره‌وری سازمان کمک می‌کنند.

اجرا کوچینگ سازمانی در سازمان ها به چه صورت است؟

اجرا کوچینگ سازمانی در سازمان ها به چه صورت است؟

برای اجرای کوچینگ سازمانی در سازمان‌ها، رویکردها و روش‌های مختلفی وجود دارد. در ادامه به برخی از مهم‌ترین روش‌های اجرای کوچینگ سازمانی پرداخته خواهد شد:

قبل از شروع فرآیند کوچینگ سازمانی، ابتدا باید نیازها و مشکلات سازمان شناسایی شوند. با تشخیص دقیق نیازها و مشکلات، می‌توان بهبود و توسعه مناسبی را برای سازمان‌ها پیش‌بینی کرد.

قبل از شروع فرآیند کوچینگ سازمانی، ابتدا باید نیازها و مشکلات سازمان شناسایی شوند. با تشخیص دقیق نیازها و مشکلات، می‌توان بهبود و توسعه مناسبی را برای سازمان‌ها پیش‌بینی کرد.

برای اجرای کوچینگ سازمانی با کیفیت، لازم است مربیان و مشاوران مجرب و با تجربه انتخاب شوند. این افراد باید دارای مهارت‌ها و توانایی‌های لازم برای هدایت کارکنان به سمت بهبود عملکرد و توسعه شخصی باشند.

برای اجرای کوچینگ سازمانی با کیفیت، لازم است مربیان و مشاوران مجرب و با تجربه انتخاب شوند. این افراد باید دارای مهارت‌ها و توانایی‌های لازم برای هدایت کارکنان به سمت بهبود عملکرد و توسعه شخصی باشند.

پس از تشخیص نیازها و انتخاب مربیان، باید برنامه‌های کوچینگ متناسب با نیازهای سازمان طراحی شود. این برنامه‌ها باید شامل اهداف، روش‌ها، و مدت زمان اجرای کوچینگ باشند.

پس از تشخیص نیازها و انتخاب مربیان، باید برنامه‌های کوچینگ متناسب با نیازهای سازمان طراحی شود. این برنامه‌ها باید شامل اهداف، روش‌ها، و مدت زمان اجرای کوچینگ باشند.

با طراحی برنامه‌های کوچینگ، فرآیند اجرایی آغاز می‌شود. در این مرحله، مربیان و مشاوران با کارکنان همکاری می‌کنند و به بهبود عملکرد و توسعه مهارت‌ها پرداخته می‌شود. پس از اتمام برنامه‌های کوچینگ، نتایج و پیشرفت کارکنان پیگیری می‌شود.

با طراحی برنامه‌های کوچینگ، فرآیند اجرایی آغاز می‌شود. در این مرحله، مربیان و مشاوران با کارکنان همکاری می‌کنند و به بهبود عملکرد و توسعه مهارت‌ها پرداخته می‌شود. پس از اتمام برنامه‌های کوچینگ، نتایج و پیشرفت کارکنان پیگیری می‌شود.

چرا خانه کوچینگ؟

خانه کوچینگ محلی برای آموزش کسب‌وکار و کوچینگ به علاقه‌مندان است.

زمینه حضور مدرسان و کوچ‌های برتر و تأیید صلاحیت شده فراهم مینماید تا بتوانند خدمات خود را بی‌واسطه به مشتریان و دانش‌پذیران ارائه نمایند.
زمینه حضور مدرسان و کوچ‌های برتر و تأیید صلاحیت شده فراهم مینماید تا بتوانند خدمات خود را بی‌واسطه به مشتریان و دانش‌پذیران ارائه نمایند.
دکتر فیروزی نویسنده، مترجم، سخنران کوچ و مشاور در حوزه کوچینگ،کسب‌وکار، بهبود فردی، مذاکره و تصمیم‌گیری است.
دکتر فیروزی نویسنده، مترجم، سخنران کوچ و مشاور در حوزه کوچینگ،کسب‌وکار، بهبود فردی، مذاکره و تصمیم‌گیری است.
وی دارای بیش از ۲۵ سال تجربه مدیریتی و اجرایی است. ایشان کوچ حرفه‌ای (PCC) تأیید صلاحیت شده از فدراسیون بین‌المللی کوچینگ (ICF) است.
وی دارای بیش از ۲۵ سال تجربه مدیریتی و اجرایی است. ایشان کوچ حرفه‌ای (PCC) تأیید صلاحیت شده از فدراسیون بین‌المللی کوچینگ (ICF) است.
خانه کوچینگ به مشتریان عزیز اطمینان می‌دهد جلسات کوچینگ و دوره‌های آموزشی مرتبط، در بالاترین سطح، ارائه می‌شود.
خانه کوچینگ به مشتریان عزیز اطمینان می‌دهد جلسات کوچینگ و دوره‌های آموزشی مرتبط، در بالاترین سطح، ارائه می‌شود.
5000+ساعتجلسه مشاوره مدیریت
10+محصولپلن ها و دوره های کوچینگ
15000+نفردانشجو
25000+ساعتکلاس کوچینگ

سرفصل ها و خدمات دوره کوچینگ سازمانی

بخش اول: مقدمات کوچینگ سازمانی
 • آشنایی با کوچینگ سازمانی
 • اصول و مفاهیم کوچینگ سازمانی
 • نقش و مسئولیت های یک کوچ سازمانی
 • اخلاق و حرفه ای بودن در کوچینگ سازمانی

در این بخش، مفاهیم و اصول اولیه کوچینگ سازمانی مورد بحث قرار می گیرند. شرکت کنندگان در این بخش با تعاریف، اهداف، مزایا، و اصول اخلاقی کوچینگ سازمانی آشنا می شوند.

بخش دوم: مهارت های کوچینگ سازمانی
 • مهارت های ارتباطی
 • مهارت های گوش دادن فعال
 • مهارت های پرسشگری
 • مهارت های بازخورد دادن
 • مهارت های حل مسئله

مهارت های کوچینگ سازمانی پایه و اساس موفقیت یک کوچ سازمانی هستند. در این بخش، شرکت کنندگان در مورد مهارت های ارتباطی، گوش دادن فعال، پرسشگری، بازخورد دادن، و حل مسئله آموزش می بینند.

بخش سوم: فرآیند کوچینگ سازمانی

 • ایجاد رابطه با مشتری
 • ارزیابی نیازهای مشتری
 • طراحی و اجرای برنامه کوچینگ سازمانی
 • پایش و ارزیابی پیشرفت مشتری

فرآیند کوچینگ سازمانی یک فرآیند منظم و هدفمند است. در این بخش، شرکت کنندگان با مراحل مختلف فرآیند کوچینگ سازمانی آشنا می شوند.

بخش چهارم: حوزه های تخصصی کوچینگ سازمانی
 • توسعه فردی کارکنان
 • توسعه تیمی
 • توسعه سازمانی

کوچینگ سازمانی در زمینه های مختلفی کاربرد دارد. در این بخش، شرکت کنندگان در مورد حوزه های تخصصی کوچینگ سازمانی آموزش می بینند.

بخش پنجم: کوچینگ سازمانی در زمینه های خاص
 • کوچینگ سازمانی در استارتاپ ها
 • کوچینگ سازمانی در کسب و کارهای کوچک و متوسط
 • کوچینگ سازمانی در کسب و کارهای خانوادگی
 • کوچینگ سازمانی در کسب و کارهای بین المللی

در این بخش، شرکت کنندگان با کوچینگ سازمانی در زمینه های خاص مانند کوچینگ سازمانی در استارتاپ ها و کوچینگ سازمانی در کسب و کارهای خانوادگی آشنا می شوند.

مزایای شرکت در یک دوره آموزشی کوچینگ سازمانی

 

مزایای شرکت در یک دوره آموزشی کوچینگ سازمانی:

 • کسب دانش و مهارت های لازم برای کوچینگ سازمانی
 • توسعه مهارت های ارتباطی و گوش دادن فعال
 • بهبود توانایی پرسشگری و بازخورد دادن
 • تقویت مهارت های حل مسئله و تصمیم گیری
 • آشنایی با اصول و مفاهیم کوچینگ سازمانی
 • آشنایی با انواع مدل های کوچینگ سازمانی
 • کسب تجربه عملی در زمینه کوچینگ سازمانی

 

خدمات کوچینگ سازمانی

خدمات کوچینگ سازمانی در شرکتها و سازمانها

 • توسعه فردی و حرفه ای کارکنان

یک کوچ سازمانی میتواند به کارکنان کمک کند تا مهارت های فردی و حرفه ای خود را توسعه دهند و برای پیشرفت در شغل خود آماده شوند. این خدمات میتواند شامل موارد زیر باشد:

* **کوچینگ فردی برای توسعه مهارت های خاص**

* **کوچینگ تیمی برای بهبود عملکرد تیمی**

* **برنامه های توسعه رهبری و مدیریت**

 • ارتقای عملکرد و بهره وری

یک کوچ سازمانی میتواند به شرکتها و سازمانها کمک کند تا عملکرد و بهره وری خود را بهبود بخشند. این خدمات میتواند شامل موارد زیر باشد:

* **کوچینگ برای مدیران و رهبران**

* **کوچینگ برای تیم ها**

* **کوچینگ برای فرآیندها و سیستم ها**

 • ارتقاء فرهنگ سازمانی و ایجاد محیط کار مثبت

یک کوچ سازمانی میتواند به شرکتها و سازمانها کمک کند تا فرهنگ سازمانی خود را تقویت کنند و محیط کار مثبتی ایجاد کنند. این خدمات میتواند شامل موارد زیر باشد:

* **کوچینگ برای مدیران و رهبران**

* **کوچینگ برای کارکنان**

* **برنامه های توسعه رهبری و مدیریت**

 • تقویت رهبری و مدیریت

یک کوچ سازمانی میتواند به شرکتها و سازمانها کمک کند تا رهبری و مدیریت خود را تقویت کنند. این خدمات میتواند شامل موارد زیر باشد:

* **کوچینگ برای مدیران و رهبران**

* **برنامه های توسعه رهبری و مدیریت**

البته، خدمات کوچینگ سازمانی در شرکتها و سازمانها میتواند بسته به نیازهای خاص هر سازمان متفاوت باشد. در هنگام طراحی یک پروژه کوچینگ سازمانی، مهم است که نیازهای سازمان را به طور کامل شناسایی و در نظر گرفته شود.

 

مزایای استفاده از خدمات کوچینگ سازمانی

مزایای استفاده از خدمات کوچینگ سازمانی در شرکتها و سازمانها:

 • افزایش بهره وری و بهبود عملکرد
 • کاهش هزینه ها
 • افزایش رضایت مشتریان
 • تقویت فرهنگ سازمانی
 • توسعه مهارت های کارکنان

با استفاده از خدمات کوچینگ سازمانی، شرکتها و سازمانها میتوانند به بهبود عملکرد خود در زمینه های مختلف دست یابند و به اهداف خود نزدیک تر شوند.

نقطه شروع برای اجرای یک پروژه کوچینگ سازمانی

نقطه شروع برای اجرای یک پروژه کوچینگ سازمانی در شرکتها و سازمانها:

 • شروع با یک ارزیابی دقیق از نیازهای سازمان
 • طراحی یک برنامه کوچینگ سفارشی
 • انتخاب یک کوچ سازمانی با تجربه و صلاحیت
 • آموزش کارکنان در مورد کوچینگ
 • پیگیری و ارزیابی نتایج

با پیروی از این پیشنهادات، شرکتها و سازمانها میتوانند بیشترین بهره را از پروژه کوچینگ سازمانی خود ببرند.

مراحل اجرای کوچینگ سازمانی

 

مراحل اجرای کوچینگ سازمانی در خانه کوچینگ

برای اجرای یک پروژه کوچینگ سازمانی برای یک شرکت، در اولین قدم نیازهای سازمان را به طور کامل شناسایی میکنیم. این کار با انجام یک ارزیابی جامع از سازمان انجام مدهیم. در این ارزیابی، باید موارد زیر را بررسی کنید:

 • اهداف و چشم انداز سازمان
 • نقاط قوت و ضعف سازمان
 • چالش ها و فرصت های پیش روی سازمان

•       نیازهای فردی و حرفه ای کارکنان

دیگر عوامل کوچینگ سازمانی

برخی از عواملی که باید در هنگام طراحی یک پروژه کوچینگ سازمانی در نظر گرفته شوند، آورده شده است:

 • اهداف و چشم انداز سازمان
 • نقاط قوت و ضعف سازمان
 • چالش ها و فرصت های پیش روی سازمان
 • نیازهای فردی و حرفه ای کارکنان

با توجه به این عوامل، یک کوچ سازمانی میتواند یک برنامه کوچینگ سفارشی طراحی کند که به سازمان کمک کند تا به اهداف خود دست یابد.

برخی از خدمات کوچینگ سازمانی در خانه کوچینگ
در اینجا برخی از آیتم هایی ارائه میشود، آورده شده است:

 • توسعه فردی و حرفه ای کارکنان
 • ارتقای عملکرد و بهره وری
 • ارتقاء فرهنگ سازمانی و ایجاد محیط کار مثبت
 • تقویت رهبری و مدیریت

مراحل اجرای  خدمات کوچینگ سازمانی

مرحله 1: ارزیابی

در این مرحله، نیازهای سازمان را به طور کامل شناسایی می کنیم. این کار را با انجام مصاحبه، پرسشنامه، یا سایر روش های ارزیابی انجام میدهیم.

مرحله 2: طراحی برنامه

با توجه به نتایج ارزیابی، یک برنامه کوچینگ سفارشی طراحی می شود. این برنامه بر اساس نیازهای خاص سازمان است.

مرحله 3: اجرای برنامه

در این مرحله، برنامه کوچینگ اجرا می شود. این کار شامل برگزاری جلسات کوچینگ با کارکنان سازمان است.

مرحله 4: پیگیری و ارزیابی

در این مرحله، نتایج کوچینگ پیگیری و ارزیابی می شود. این کار کمک می کند تا ببینیم که آیا برنامه کوچینگ موثر بوده است یا خیر.

بخش های اضافی

 

برخی از مباحث و موضوعاتی که ممکن است در یک دوره آموزشی کوچینگ سازمانی گنجانده شود، آورده شده است:

 • فرهنگ سازمانی
 • رهبری
 • توسعه منابع انسانی
 • مدیریت عملکرد
 • تغییر و تحول سازمانی
 • استراتژی سازمانی
 • کار تیمی
 • ارتباطات

یک دوره آموزشی کوچینگ سازمانی می تواند به افراد کمک کند تا مهارت های خود را در زمینه کوچینگ سازمانی بهبود بخشند و به کوچ های سازمانی موفق تری تبدیل شوند.

 

روند برگذاری جلسات

آنلاین و حضوری

با توجه به درخواست کارفرما، وضعیت کسب‌و‌کار و شرایط مربی؛ جلسات کوچینگ به‌صورت حضوری و غیر حضوری (در پلتفرم‌هایی نظیر اسکای روم، گوگل میت، زوم و…) یا به صورت تماس تلفنی برگزار می‌گردد.

با توجه به درخواست کارفرما، وضعیت کسب‌و‌کار و شرایط مربی؛ جلسات کوچینگ به‌صورت حضوری و غیر حضوری (در پلتفرم‌هایی نظیر اسکای روم، گوگل میت، زوم و…) یا به صورت تماس تلفنی برگزار می‌گردد.

گروهی و فردی

با توجه به نیاز کارفرماهای محترم و سنجش کسب و کارها از لحاظ شباهت، جلسات کوچینگ به‌صورت گروهی و یا فردی برگزار خواهد شد.

با توجه به نیاز کارفرماهای محترم و سنجش کسب و کارها از لحاظ شباهت، جلسات کوچینگ به‌صورت گروهی و یا فردی برگزار خواهد شد.

تمامی مراحل پیشرفت و رشد کسب‌و‌کار شما به صورت تماس تلفنی، ایمیل و پیامک توسط مربی و کوچ شما پیگیری شده و در این مسیر مشکلات کسب و کار شما به صورت گام به گام حل می‌شود.

تمامی مراحل پیشرفت و رشد کسب‌و‌کار شما به صورت تماس تلفنی، ایمیل و پیامک توسط مربی و کوچ شما پیگیری شده و در این مسیر مشکلات کسب و کار شما به صورت گام به گام حل می‌شود.

در خانۀ کوچینگ ما بر اهدافی در کسب و کارتان متمرکز می‌شویم که در کمترین زمان ممکن بیشترین سود را برای شما داشته باشند.

در خانۀ کوچینگ ما بر اهدافی در کسب و کارتان متمرکز می‌شویم که در کمترین زمان ممکن بیشترین سود را برای شما داشته باشند.

قیمت دوره کوچینگ سازمانی

کوچینگ سازمانی

تومان 40.000.000 45.000.000 تومان
 • ویژه سازمان‌های بزرگ
 • برگزاری به‌صورت حضوری و آنلاین
 • یک جلسۀ آزمایشی رایگان
 • 16 جلسۀ یک‌ساعته
 • 4 جلسۀ لیزر کوچینگ
 • 3 گزارش مکتوب
 • برگزاری کامل در 6 ماه
 • دارای گارانتی اثربخشی
سازمانی

سوالات متداول

آیا کوچینگ سازمانی فقط برای سازمان‌های بزرگ مناسب است؟

خیر، کوچینگ سازمانی برای همه اندازه‌ها و انواع سازمان‌ها مناسب است.

آیا کوچینگ سازمانی تنها برای افراد با عملکرد ضعیف است؟

خیر، حتی افراد با عملکرد برتر نیز می‌توانند از کوچینگ سازمانی برای بهبود خود استفاده کنند.

چه زمانی بهتر است کوچینگ سازمانی را اجرایی کنیم؟

بهترین زمان برای اجرای کوچینگ سازمانی زمانی است که سازمان نیاز به تغییر و بهبود عملکرد دارد.

آیا کوچینگ سازمانی تاثیر مستقیمی بر سودآوری دارد؟

بله، کوچینگ سازمانی باعث بهبود عملکرد افراد و تیم‌ها می‌شود که در نهایت می‌تواند به افزایش سودآوری منجر شود.

چگونه می‌توانم به یک کوچ سازمانی مناسب دست پیدا کنم؟

برای انتخاب کوچ سازمانی مناسب، نیاز است به تجربه و تخصص و مدارک آنها در حوزه مدیریت و توسعه و کوچینگ سازمانی توجه کنید. یکی از موفق ترین افراد در این حوزه دکتر علیرضا فیروزی با بیش از 12 سال سابقه و صاحب مدرک بین المللی کوچ حرفه ای (PCC) می باشد.

مشاوره رایگان

یک جلسه مشاوره رایگان آموزش کوچینگ هدیه ما به شما:)