مقالات آموزشی

کوچینگ مدیران اجرایی
21 نکته مهم درباره کوچینگ مدیران اجرایی
leaders
5 موضوع که رهبران و مدیران از کوچینگ می خواهند
۸ شاخه پردرآمد کوچینگ برای سال ۱۴۰۱ برای کوچ‌های ایرانی
8 شاخه پر درآمد کسب و کار کوچینگ در سال ۱۴۰۱ برای کوچ‌های ایرانی
r drucker
10 توصیه پیتر دراکر به مدیران
بیزینس کوچینگ
11 نکته کلیدی تعریف کوچینگ/ کوچینگ به چه معناست ؟
تفاوت بین مدیریت و رهبری کسب و کار
12 تفاوت بین مدیریت و رهبری کسب و کار
7 نکته بررسی و توسعه ی اصول رهبری کسب و کار جهانی
7 تکنیک های حرفه ای مربیگری رهبری کسب وکار