مقالات آموزشی

8 راز موفقیت در مذاکره برای کسب و کارها
7 مرحله برای گوش دادن موثر
اهمیت مذاکره در کسب و کار
10 نمونه از جملاتی که مذاکره را نابود میکند
۱۱ اصل از مؤثرترین اصول مذاکره
چگونه می توان یک مذاکره ی موفق داشت؟
زبان بدن در مذاکره
mozakere
3 مبانی مهم مذاکره
اصول موفقیت در مذاکره
مذاکره رقابتی
ترفندهای مذاکره
بیزینس کوچینگ
7 راز شگفت انگیز فنون مذاکره